Plusscouts

Voor 21-99 jaar

Ben jij ouder dan 21 jaar en draag je de John F. Kennedy groep een warm hart toe? Word dan lid van onze plusscoutgroep en draag je steentje bij aan onze groep! Plusscouts zijn buitengewone leden zonder of met een vaste functie binnen onze Scoutinggroep. Dus zowel een leidinggevende, als een bestuurslid, als ook een betrokken ouder of belangstellend oud-lid kan zich aansluiten bij onze plusscoutgroep. Plusscouts zijn lid van Scouting Nederland en in het bezit van een VOG.

Hoe vaak komen de plusscouts bij elkaar?

Elke eerste vrijdag van de maand komen de plusscouts bij elkaar van 20.30 tot 23.00

Wat doen de plusscouts?

De opkomsten worden door de leden, in onderling overleg, zelf ingevuld. Waarbij we als richtlijn nemen dat we de helft van de tijd besteden aan de Scoutinggroep en de andere helft een eigen plusscouts activiteit hebben. De bezigheden voor de groep kunnen bestaan uit: klussen in en rond het gebouw, schoonmaak, onderhoud materiaal, maken van spelmateriaal.

Wat is de contributie voor plusscouts?

De contributie voor de plusscouts bedraagt € 65,– per jaar. Voor het lidmaatschap van Scouting Nederland en de regio moet ongeveer de helft daarvan worden afgedragen.

Wie is het aanspreekpunt voor de plusscouts?

Bert is het aanspreekpunt. Neem contact met hem op via de contactpagina.