Contributie

De contributie voor onze jeugdleden bedraagt € 168,00 per jaar, dit wordt betaald in 12 termijnen van €14,00.

Dit bedrag moet u zelf elke maand overmaken op rekening nummer NL42 RABO 0332 0486 32, ten name van Scouting John F. Kennedy met vermelding van de naam van (jeugd) leden waarvoor je de betaling doet.

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

Voor sommige activiteiten, weekendkampen en het zomerkamp wordt een extra bijdrage gevraagd. Hierover wordt u van te voren geïnformeerd door de betreffende speltak.

De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie. Deze afmelding moet schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie dmv een Uitschrijfformulier.