We doen ons best om te ervoor te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat ieder lid bij Scouting JFK zich thuisvoelt en zich veilig voelt. Toch kan het zijn de je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt voor jeugdleden, hun ouders en voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen Scouting JFK een vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies. Bijvoorbeeld als het moeilijk of onwenselijk is om direct met de betrokkene(n) te praten. Dit kan gaan om zaken rondom pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp. Maar ook bij andere persoonlijke problemen waarover je graag vertrouwelijk met iemand wilt praten, aarzel niet om de vertrouwenspersoon te benaderen!

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Als het nodig is, zal de vertrouwenspersoon de weg wijzen naar personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem.

De vertrouwenspersoon van Scouting JFK is Jolanda.

 

 

 

Anita Lammers
Anita Lammers
Secretariaat
Zeger van Houwen
Zeger van Houwen
Voorzitter
Kor ten Cate
Kor ten Cate
Terreinbeheer
 
Gert Jan Wieten
Gert Jan Wieten
Penningmeester
Mariska Lodewijk
Mariska Lodewijk
Groepsbegeleider

Inloggen leiding