De contributie voor onze jeugdleden bedraagt € 168,00 per jaar, dit wordt betaald in 12 termijnen van 14,00.

Dit bedrag moet u zelf elke maand overmaken op rekening nummer NL23 INGB 0000 407685, ten name van Stichting Baden Powell Lelystad (en vermeld a.u.b. de naam van uw kind als betalingskenmerk).

Voor sommige activiteiten, weekendkampen en het zomerkamp wordt een extra bijdrage gevraagd. Hierover wordt u van te voren geïnformeerd door de betreffende speltak.

 

Vacatures!

We hebben nog verschillende vacatures openstaan, kijk hier voor ons aanbod.

Inloggen leiding